Neuropsycholoog Erik Scherder: Muziek geeft een beter leven

Wat doet muziek met je hersenen? Erik Scherder heeft zich voor een avond in het Concertgebouw verdiept in de wetenschappelijke literatuur over die vraag. Een van zijn bevindingen: zelf muziek maken draagt bij aan de ontwikkeling van het empathische vermogen.

Waarom muziekonderwijs?

  • Muziekonderwijs stimuleert de creativiteit van kinderen.
  • Een instrument bespelen draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen, bevordert discipline en doorzettingsvermogen.
  • Samen muziek maken leert kinderen rekening te houden met elkaar en geeft veel plezier.
  • 84% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek.

Musiceren maakt kinderen slimmer

Reeds lang is geweten dan musiceren een gunstige invloed heeft op de gemoedstoestand, maar onderzoek toont aan dat kinderen die musiceren hoger scoren op IQ testen.

Vooral het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd.

Samen musiceren versterkt ook het groepsgevoel en de discipline,  en ontwikkelt ook  de sociale en emotionele vaardigheden.

Muziek maakt slim!

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Kinderen en muziek

De rol van muziek in de ontwikkeling van kinderen

Drs. Tamar de Vos – van der Hoeven – mei 2014

Kinderen leren van muziek luisteren heel goed ’te luisteren’. En dan dus niet in de zin van ‘doen wat de ouder zegt’, maar in de zin van echt auditief (met het gehoor) luisteren. En dit goed kunnen luisteren heeft een positief effect op de taalontwikkeling. Jonge kinderen die vaak naar muziek luisteren kunnen beter onderscheid maken tussen verschillende klanken. Dit helpt ze enorm bij het leren praten omdat ze ook dan gemakkelijker onderscheid kunnen maken tussen de verschillende letter-klanken en woorden. Kinderen die vaak muziek luisteren blijken ook beter te zijn in het uitfilteren van achtergrondgeruis, waardoor ze zich beter kunnen richten op dat wat ze willen/ moeten horen. Ze lijken als het ware geleerd te hebben de relevante informatie te halen uit alle geluiden om zich heen.

Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen?

Het trainen van muzikale vaardigheden kan nuttig zijn voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Gevoel voor ritme en toonhoogte helpt om de verschillende klanken in de taal te leren onderscheiden, maar ook syntactische structuren en intonatie te leren herkennen. Ook leent muziekonderwijs zich voor veel herhaling van woorden, klankopeenvolgingen (rijm, minimale klankverschillen) en zinstructuren. Rijmpjes en versjes helpen bij de opbouw van het talige geheugen, de woordenschat en de auditieve waarneming. Ten slotte draagt in groepjes samen zingen of muziek maken indirect bij aan de taalontwikkeling. Dit is erg motiverend en stimuleert samenwerken.