Pianolessen Utrecht 2018-2019

 

Eenvoudige registratie voor de proefles voor het komende schooljaar in slechts 2 stappen!

STAP 1 – Vul een kort formulier met je voorkeuren in

STAP 2 – Boek direct een proefles tussen maandag 27 augustus en vrijdag 31 augustus 2018

Alle vaste lestijden zijn nog onder voorbehoud en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op basis van de proefles en het ingevulde formulier worden de nog beschikbare les opties ingepland.

 

STAP 1

Lees de lesovereenkomst goed door.

Lesovereenkomst van Pianolessen Utrecht

Locatie:
• Pianolessen Utrecht Vleuterweide, Beurréperenlaan 2, 3452DE Vleuten

Lesdata:
Het lesjaar loopt van 30 augustus 2018 tot en met 30 juni 2019.
Het schooljaar 2018-2019 start op maandag 30 augustus en bestaat uit 36 lesweken en twee concerten.
Omdat niet alle scholen dezelfde vakanties hanteren, staan de lesdata vermeld in de kalender (aan het begin van schooljaar meegegeven aan de leerling) en op de agenda op het studentenportaal.
Er worden geen lessen gegeven op de volgende data: 22 oktober – 26 oktober 2018 (herfstvakantie), 24 december 2018 – 4 januari 2019 (kerstvakantie), 25 februari – 1 maart 2019 (voorjaarsvakantie), 22 april – 3 mei 2019 (meivakantie), 30 en 31 mei (hemelvaart weekend), 10 juni (Pinksteren). Vanwege de feest- en vakantiedagen op de lesdagen maandag, donderdag en vrijdag zijn er precies 36 lesweken. Op de lesdagen dinsdag en woensdag is dit niet het geval, voor deze dagen zijn er 37 lesweken in deze periode, daarom zal er voor deze lesdagen één lesweek geannuleerd worden. Dit wordt tijdig aangekondigd, minstens één week van tevoren.

Administratie:
Alle administratie, informatie en inroostering loopt via een studentenportaal (www.mymusicstaff.com). Inloggen is mogelijk via de website https://pianolessen-utrecht.nl/login. Hier zijn alle beschikbare tijdstippen, facturen, extra kosten, overzicht van vakanties, aantal inhaalkredieten en meer te vinden.

Afmelding:
Mocht een leerling door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, dan moet een afmelding uiterlijk 4 kalenderdagen van tevoren doorgegeven worden, de les kan ingehaald worden onder de werktijden van de docent als er een beschikbaar tijdstip is. In het geval van een tijdige annulering zal inhaalkrediet worden uitgegeven. Alle beschikbare tijdstippen zijn te vinden op het studentenportaal. Lessen die korter dan 4 kalenderdagen van tevoren afgezegd zijn, komen niet in aanmerking om ingehaald te worden. Mocht een leerling door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte niet in staat is om te komen, dan moet dat zo snel mogelijk per sms/WhatsApp/e-mail worden doorgegeven, zodat het in dat geval ook mogelijk is om deze les in te halen.
Lessen kunnen niet in de vakantie, feestdagen of in het weekend ingehaald worden.
Bij ziekte of verhindering van de docent wordt geprobeerd de lessen op een passende wijze te vervangen of in overleg op een later tijdstip in te halen. Er is geen restitutie mogelijk. Bij langdurige afwezigheid zal er een vervangende docent verzorgd worden door Pianolessen Utrecht.

Lesgeld:
Het lesgeld bedraagt:

  • € 864,- per jaar exclusief BTW voor een les van 30 minuten
  • € 1280,- per jaar exclusief BTW voor een les van 45 minuten
  • € 1690,- per jaar exclusief BTW voor een les van 60 minuten
  • (€ 650,- per jaar exclusief BTW voor een les van 45 minuten twee wekelijks)

Deze bedragen gelden voor leerlingen tot 21 jaar. Aan leerlingen vanaf 21 jaar is Pianolessen Utrecht verplicht aanvullend 21% BTW in rekening te brengen.
Hiernaast is er een concerttoeslag (zie concerten) per leerling, deze wordt in rekening gebracht aan het begin van het schooljaar. Zodra de hoogte van de concerttoeslag bekend is, wordt deze bekend gemaakt en aanvullend gefactureerd.
De betaling van de concerttoeslag en eventuele extra kosten (zie hieronder) dient per factuur in één keer te worden voldaan.

Betaling:
De betaling van het lesgeld dient te geschieden in 10 termijnen, deze wordt geïncasseerd op de 1e van de maand te beginnen op 1 september 2018. Bij het niet nakomen van de financiële verplichting, met de bijbehorende melding en aanmaning daarvoor, heeft de docent het recht om de leerling te weigeren voor de les.
Het is ook mogelijk per (half)jaar te betalen: 1 september 2018 (50% of 100% van het verschuldigde lesgeld); 1 februari 2019 (50% van het verschuldigde lesgeld).

Opzegging:
Wanneer besloten wordt te stoppen met het volgen van pianolessen, is de leerling lesgeld verschuldigd over de komende één maand (dus opzegtermijn is 4 weken) en heeft hij/zij nog recht op het bijbehorende aantal lessen van die maand en wordt eventueel teveel betaald lesgeld vanaf de einddatum gerestitueerd.
Niet alleen de leerling, ook de docent heeft het recht om de lessen op te schorten of te staken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij gebrek aan inzet thuis en/of in de les gedurende een langere periode. Voorafgaand aan deze beslissing heeft de docent dit probleem bij de leerling en/of ouder(s) aangekaart, zodat zij de mogelijkheid hebben het tegendeel te bewijzen. Mocht er na 2-4 lessen naar inzicht van de docent geen verbetering te zien zijn, dan worden de lessen per daarvoor aangezegde datum gestaakt en wordt eventueel teveel betaald lesgeld vanaf de aangezegde datum gerestitueerd.
Voor nieuwe leerlingen geldt de eerste periode van 4 lessen als proeftijd. Na een korte evaluatie met de ouders en/of leerling wordt een advies gegeven voor het al dan niet voortzetten van de lessen. Mocht besloten worden niet door te gaan met het volgen van pianolessen, dan geldt bij wijze van uitzondering geen opzegtermijn en wordt het teveel betaalde lesgeld na de eerste periode gerestitueerd.

Concerten:
Concerten vormen een onderdeel van de cursus. Er is één concert per halfjaar. In sommige gevallen kan de leerling niet meedoen met het concert (bijvoorbeeld beginners, onvoldoende kennis, ernstige podium angst). De data van de concerten worden uiterlijk in oktober bekend gemaakt. De leerling zorgt dat hij/zij beschikbaar is op de genoemde data. In het geval dat de leerling al van tevoren weet dat hij/zij niet beschikbaar is vanwege andere verplichtingen, vervalt (een deel van) de concerttoeslag en wordt dit bedrag teruggestort. Beschikbaarheid kan tot 6 weken voorafgaand het concert doorgegeven worden. Bij latere afmelding is er geen restitutie mogelijk. 6 weken voorafgaand wordt besloten of de leerling in de ochtend of in de middag ingedeeld wordt. Deze indeling is definitief. In bijzondere gevallen kan er in overleg besloten worden dat er een verandering mogelijk is, dit kan wel leiden tot een eventuele verandering van het programma van de leerling. De concerttoeslag is bedoeld voor de huur van de zaal en alle materiaal kosten.

Extra kosten:
Bladmuziek: De bladmuziek met studio licentie is in het lesgeld inbegrepen. Overige boeken, lesmethoden en losse liedjes naar wens vormen aanvullende kosten van de leerling. Docent zal altijd akkoord vragen voor elke eventuele aanschaf en zal deze apart factureren.
Extra lessen: In sommige gevallen kan er sprake zijn van extra lessen, die niet binnen de normale lesweken vallen (bijvoorbeeld in de vakantie, als de docent beschikbaar is, of voor examens). Deze dienen apart betaald te worden en worden verwerkt op de eerstvolgende factuur.
EPTA Examen toeslag: In het schooljaar 2018-2019 biedt Pianolessen Utrecht een examenpakket aan. Het bedrag voor dit pakket wordt bekend gemaakt in de herfst van 2018 (gebaseerd op het examengeld). In dit pakket zit de aanmelding van de student voor het EPTA examen, het examengeld, één groepsles (inclusief oefenexamen) en administratiekosten. Indien voor de leerling van toepassing worden de betreffende kosten per aparte factuur zo spoedig mogelijk bekend gemaakt; de datum van de groepsles volgt in januari 2019.

Deze Lesovereenkomst kan te allen tijde aangepast worden door Pianolessen Utrecht. Dit zal altijd direct gecommuniceerd worden met alle leerlingen. De data die genoemd worden in de Lesovereenkomst zijn onder voorbehoud en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Lesovereenkomst

Wie gaat op les?

Beschikbare vaste lestijden (niet de tijden van de proefles)

Beschikbare vaste lestijden (niet de tijden van de proefles)

13 + 2 =