PRIVACY STATEMENT

Je gaat een samenwerking aan met Pianolessen Utrecht. Daarmee kiest je voor een gedegen professionele opleiding.

 

Samenwerken betekent dat gegevens uitgewisseld worden en ook dat informatie wordt vastgelegd. Informatie die te maken heeft met jouw situatie.

 

Dat vergt zorgvuldigheid van onze kant in het bewaken van jouw privacy. En daar gaat dit privacy statement over. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens en informatie.

 

ALGEMEEN

Als algemeen uitgangspunt kun je erop vertrouwen dat de gegevens die je ons ter beschikking stelt tussen jou en ons blijven. Wij zullen nooit gegevens die jou betreffen delen met anderen dan alleen met jou zelf, tenzij de wet ons daartoe dwingt.

 

Dat geldt ook wanneer je niet zelf opdrachtgever bent. Dat is bijvoorbeeld wanneer een familielid en/of vriend de opleiding betaalt. Wanneer je niet zelf opdrachtgever bent zullen wij nooit gegevens die wij met elkaar uitwisselen delen met de opdrachtgever.

 

Waar gaat het over? Over welke gegevens hebben we het? Hieronder geven wij aan welke gegevens wij vastleggen en hoe wij dat doen. Ook lees je hoe lang wij gegevens bewaren.

 

CONTACTGEGEVENS

Wat zijn contactgegevens

Je naam (voor en achternaam), e-mailadres, adres en telefoonnummer noteer ik zodat ik je kan bereiken. Daarnaast hou ik geboortedata bij voor leerlingen onder de 21 vanwege aangepaste prijzen in verband met btw-vrijstelling voor personen onder de 21.

 

Waar bewaar ik de contactgegevens

Contactgegevens staan in een contactpersonenlijst op mijn computer en op mijn mobiele telefoon. Deze beide apparaten zijn beveiligd met een wachtwoord dat niemand anders kent dan ik zelf. Daarnaast worden de gegevens opgeslagen via My Music Staff.

Contactgegevens zijn onderdeel van het Cliëntdossier (zie hierna).

 

Hoe lang bewaar ik de contactgegevens

Contactgegevens bewaar ik tot op het moment waarop je mij verzoekt deze gegevens te wissen.

 

CONTRACTGEGEVENS

Wat zijn contractgegevens

Dit zijn de offerte en opdracht of opdrachtbevestiging, alsmede de correspondentie daarover.

Waar bewaar ik de contractgegevens

Contractgegevens staan op mijn computer en in het cliëntdossier.

 

Hoe lang bewaar ik de contractgegevens?

Contractgegevens worden gedurende zeven jaar na de laatste les bewaard.

Contractgegevens zijn onderdeel van het Cliëntdossier (zie hierna).

 

WERKGEGEVENS

Wat zijn werkgegevens

Dit betreft alle inhoudelijke informatie zoals bijvoorbeeld:

Naam van de leerling onder de 21 jaar

Geboortedatum van de leerling onder de 21 jaar

Contact informatie van een ouder/voogd/verzorgen van een leerling onder de 21 jaar

Correspondentie tussen jou en mij en eventueel opdrachtgever wanneer dat iemand ander is dan jij.

Persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie die in de loop van onze samenwerking ter sprake komen.

Rapportages door mij samengesteld, jaarlijkse samenvattingen, examenbeoordelingen, et cetera.

Mijn eigen aantekeningen van de lessen

Medische gegevens die je met mij deelt,

Et cetera.

 

Waar bewaar ik de werkgegevens

Werkgegevens zijn er in digitale vorm die ik op mijn computer bewaar en in papieren vorm die ik in een cliëntenmap bewaar.

 

Hoe lang bewaar ik de werkgegevens

Werkgegevens worden bewaard tot zes maanden na ons laatste gesprek, dat is meestal na de laatste les.

 

Wanneer je dat wilt kun je mij na de laatste les opdracht geven de werkgegevens of delen daarvan eerder te wissen c.q. te vernietigen. Dat dien je schriftelijk of per e-mail te doen.

Digitale gegevens worden gewist, papieren gegevens worden versnipperd.

Natuurlijk kun je gegevens en informatie die je mij gegeven hebt op elk moment terugvragen. Ik zal je betreffende stukken dan in het eerstkomende gesprek overhandigen of je komt deze op afspraak ophalen in Utrecht. Ik zal nooit stukken per post, per mail of anderszins verzenden. Je tekent voor ontvangst.

 

HET CLIËNTDOSSIER

Ik houd van elke cliënt een cliëntdossier bij. Dat dossier bestaat uit de volgende onderdelen:

Contactgegevens

Contractgegevens

Werkgegevens

Je hebt te allen tijde inzage in je eigen cliëntdossier. Inzage geschiedt op afspraak op mijn locatie in Utrecht. Het cliëntdossier of onderdelen daarvan zal nooit per post of op andere wijze worden verzonden.

 

ONLINE GEGEVENS

Websitebezoek

Wanneer je de website van Pianolessen Utrecht bezoekt zullen er geen cookies geplaatst worden om je  bezoek en je bezoekersgedrag te monitoren. Zo maak ik geen gebruik van analyse software die bijhoudt wat je als bezoeker op de website leest of welke onderdelen je bezoekt.

 

Aanmeldgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor een activiteit vul je een aantal gegevens in die relevant zijn voor mij om met je in contact te komen en je te informeren over de activiteit of het programma.

Aan het einde van elke activiteit en elk programma zal ik je vragen of ik je gegevens mag bewaren in mijn contactpersonenlijst (zie contactgegevens). Wanneer je daar op dat moment niet uitdrukkelijk toestemming voor geeft zal ik je gegevens wissen. Uitzondering hierop zijn de contractgegevens (zie hiervoor) die ik gedurende de wettelijke termijn bewaar in mijn administratie.

 

Wachtlijst

Wanneer je toestemming geeft neem ik je voornaam, achternaam en e-mailadres op in mijn mailinglijst. Ik maak daarbij gebruik van het mailingprogramma SendingBlue. Je voornaam, achternaam en e-mailadres zijn dan opgeslagen in de database van SendingBlue.

Je kunt online te allen tijde je gegevens wijzigen en/of wissen.

Tussen Pianolessen Utrecht, My Music Staff en SendingBlue is een overeenkomst opgesteld waarin zij zich gecommitteerd hebben te voldoen aan de Europese regelgeving rondom het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens.